முக்கிய செய்திகள்

கரூரில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் உரை

கரூரில் நடைபெற்று வரும் மாற்றுக் கட்சியிலிருந்து கழகத்தில் இணையும் இணைப்பு விழா மற்றும் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம்!

Posted by M. K. Stalin on Thursday, 27 December 2018