முக்கிய செய்திகள்

சிவகங்கை மக்களவை 10-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை கார்த்தி சிதம்பரம் முன்னிலை..

சிவகங்கை மக்களவை 10வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை கார்த்தி சிதம்பரம் முன்னிலை..nபற்றுள்ளார்.

காங்கிரஸ்- 227789

பாஜக-196622

அமமுக- 56715

நாம் தமிழர்-30727

மநீக- 12261

நோட்டோ-4588