முக்கிய செய்திகள்

ஜி.எஸ்.டி. நுண்ணறிவுப் பிரிவு சோதனையை வழக்கமான சோதனையாகவே நான் கருதுகிறேன் : நடிகர் விஷால்..


எனது அலுவலகத்தில் ஜி.எஸ்.டி. நுண்ணறிவுப் பிரிவு சோதனையை வழக்கமான சோதனையாகவே நான் கருதுகிறேன் பழிவாங்க நினைத்தால் தன்னால் சமாளிக்க முடியும் என நடிகர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *