முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை..

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,863
8 கிராம் 22,904

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,148
8 கிராம் 25,184

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.20
1 கிலோ 41,200