முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை..

தங்கம், வெள்ளி விலை


சென்னை நிலவரம்:-

22 கேரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராமுக்கு ரூ. 2,841, 8 கிராமுக்கு ரூ.22,728-க்கு விற்கப்படுகிறது.

24 கேரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராமுக்கு ரூ. 3,120, 8 கிராமுக்கு ரூ.24,960-க்கு விற்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை 1 கிராமுக்கு ரூ. 41.40, 8 கிராமுக்கு ரூ.331.20-க்கு விற்கப்படுகிறது.