முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை…

தமிழகத்தில் இன்று (03.08.2018) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்


சென்னை நிலவரம்:-

22 கேரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராமுக்கு ரூ. 2830, 8 கிராமுக்கு ரூ.22640-க்கு விற்கப்படுகிறது.

24 கேரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராமுக்கு ரூ. 3111, 8 கிராமுக்கு ரூ.24888-க்கு விற்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை 1 கிராமுக்கு ரூ. 41.30, 8 கிராமுக்கு ரூ.330.40-க்கு விற்கப்படுகிறது.