முக்கிய செய்திகள்

2018-ம் ஆண்டு அரசு பொது விடுமுறை நாட்கள் அறிவிப்பு..


2018-ம் ஆண்டில் 23 நாட்களை அரசு பொது விடுமுறை நாட்களாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஜன.1 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு, ஜன.14-ம் தேதி பொங்கல் உட்பட 23 நாட்கள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.