முக்கிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் வைர மலை கண்டுபிடிப்பு


ஆந்திராவின் கன்னுால் மாவட்டத்தில் சென்னுார் கோட்டைப்பகுதியில் நடந்த ஆய்வில் வைர மலை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சுரங்கத்துறை உதவி இயக்குனர் நடராஜன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.