முக்கிய செய்திகள்

Category: கட்டுரைகள்

மௌனம் கலைப்போம்

ஒரு ஜனநாயக நாட்டிற்கு மிகவும் ஆபத்தானது மதவாதமா? ஊழலா? ஏதோ பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பைப் போல எள்ளலோடு ஒரு காலத்தில் பார்க்கப்பட்ட இந்தக் கேள்வி, இருபத்தோராவது நூற்றாண்டு...