முக்கிய செய்திகள்

காவிரி வரைவுத் திட்டம் : உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல்..


காவிரி வழக்கில் வரைவுத்திட்ட அறிக்கை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய நீர்வளத்துறை செயலாளர் யு.பி.சிங் தாக்கல் செய்தார்.