முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை ..

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்!


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,832
8 கிராம் 22,656

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 2,920
8 கிராம் 23,360

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.28
1 கிலோ 41,277