முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்..

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்..


தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,920
8 கிராம் 23,360

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,008
8 கிராம் 24,064

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.78
1 கிலோ 42,775