முக்கிய செய்திகள்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை…


தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்..


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,886
8 கிராம் 23,088

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,148
8 கிராம் 25,184

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.20
1 கிலோ 42.200