முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை…

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்!


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,864
8 கிராம் 22,912

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 2,952
8 கிராம் 23,616

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.34
1 கிலோ 41,338