முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்!


சென்னை நிலவரம்:-
தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,851
8 கிராம் 22,808
தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 2,949
8 கிராம் 23,592
வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.26
1 கிலோ 41,262