முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை..

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,874
8 கிராம் 22,992

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,135
8 கிராம் 25,080

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.40
1 கிலோ 41400