முக்கிய செய்திகள்

ஜமியா ஜமியா பல்கலை மாணவர்கள் தாக்கப்பட்ட வழக்கு: மத்திய அரசு, டெல்லி போலீஸ் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..

டெல்லி போலீஸ் தாக்கியதில் தனது இரண்டு கால்களில் முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

தாக்குதல் சம்பவம் பற்றிய வீடியோ வெளியாகி பொதுமக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடெல்லி போலீஸ் தாக்கியதில் தனது இரண்டு கால்களில் முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

தாக்குதல் சம்பவம் பற்றிய வீடியோ வெளியாகி பொதுமக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது