முக்கிய செய்திகள்

ஜியோவில் இருந்து மற்ற நெட்வொர்க் போன்களுக்கு பேசினால் இனி நிமிடத்துக்கு 6 காசுகள்

இலவசங்களை அள்ளி வழங்கி அனைத்து மக்கள் கைகளில் புகுந்த ஜியோ தற்போது புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

ஜியோவில் இருந்து மற்ற நெட்வொர்க் போன்களுக்கு பேசினால் இனி நிமிடத்துக்கு 6 காசுகள் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அழைப்பு கட்டணமாக நிமிடத்துக்கு 6 காசுகளை நிர்ணயித்து ஜியோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.