முக்கிய செய்திகள்

கலைஞரின் குறளோவியம் – 10 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல்

அதிகாரம்: நல்குரவு 

குறள்

இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும் 
கொன்றது போலும் நிரப்பு.

கலைஞர் உரை:

கொலை செய்வதுபோல நேற்றுக் கொடுமைப்படுத்திய வறுமை, தொடர்ந்து இன்றைக்கும் வராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று வறியவன் ஏங்குவான்.

Kalaingar Kuraloviyam