முக்கிய செய்திகள்

கூடங்குளம் அணுஉலையில் மின்உற்பத்தி தொடக்கம்…


கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் முதலாவது அணுஉலையில் மின்உற்பத்தி துவங்கியது. கடந்த 28 ம் தேதி பராமரிப்பு பணி காரணமாக மின்உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.