முக்கிய செய்திகள்

இயற்கையின் அதிசயம்..


ஷில்லாங் (மேகாலயா தலைநகர்) நகரிலிருந்து சுமார் 100 கி.மீ தொலைவில் நந்தா நதி ஓடுகிறது. இந்தத் தண்ணீரில் இன்னும் மாசு இல்லை. ஆற்றின் மேற்பரப்பு மிகவும் தெளிவானது & வெளிப்படையானது அது கிட்டத்தட்ட கண்ணுக்கு தெரியாதது. படகு காற்றில் மிதக்கிறது போல்! இயற்கை அதிசயங்கள்.