முக்கிய செய்திகள்

புதிய தலைமை நீதிபதியாக ரஞ்சன் கோகோயை நியமித்தார் குடியரசுத் தலைவர் ..

உச்சமன்ற தலைமை நீதிபதி மிஸ்ரா ஓய்வு பெறுவதையொட்டி புதிய தலைமை நீதிபதியாக ரஞ்சன் கோகோயை நியமனம் செய்து உத்தரவிட்டார் குடியரசுத் தலைவர்