முக்கிய செய்திகள்

நாளை முதல் ஆன்லையனில் பத்திர பதிவு : தமிழக அரசு அறிவிப்பு..


பத்திர பதிவு நாளை முதல் தமிழகமெங்கும் ஆன்லையனில் பதிவி செய்யலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆன்லையன் பதிவிற்காக தனியாக மென் பொருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.