முக்கிய செய்திகள்

சேலம் சுகவனேஸ்வர் கோயில் யானை ராஜேஸ்வரி உயிரிழப்பு…


சேலம் சுகவனேஸ்வர் கோயில் யானை ராஜேஸ்வரி உயிரிழந்தது. கடந்த சில மாதங்களாக உடல் நலிவுற்ற நிலையில் இருந்த யானை உயிரிழந்தது. உயிருக்கு போராடிய யானை ராஜேஸ்வரியை கருணை கொலை செய்ய நீதிமன்றம் அனுமதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.