முக்கிய செய்திகள்

Tag:

பிரபல அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் உற்பத்தி நிறுத்தம்..

வாகன உற்பத்தி துறையில் பெரிய நிறுவனமான அசோக் லேலண்ட நினுவனம் பொருளாதார மந்த நிலையில் எண்ணுரில் உள்ள தனது நிறுவனத்தில் 15 நாட்களுக்கு உற்பத்தியை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக...