முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

ஏமனில் நடப்பது என்ன?

ஏமனில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டுக் கிளர்ச்சியின் உச்சக்கட்டமாகவே அங்குள்ள தொலைக்காட்சி அலுவலகம் கைப்பற்றப்பட்டு, பத்திரிகையாளர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஏமன்...