முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

உள்ளாட்சி தனி அலுவலர்களுக்கு பதவி நீடிப்பு..

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தனி அலுவலர் பதவி நீடிப்பிற்கான மசோதா தற்போது பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.. உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தள்ளிபோவதால் தனி அலுவர்களின்...