முக்கிய செய்திகள்

Tag:

அம்பேத்கர் பெயரின் நடுவில் ‘ராம்ஜி’ சேர்க்க உ.பி மாநில அரசு உத்தரவு..

அம்பேத்கர் பெயரின் நடுவில் ராம்ஜி என்ற பெயரை சேர்க்க உ.பி மாநில அரசு உத்தரவிட்டது. இங்கு, இதுவரை டாக்டர்.பீம்ராவ் அம்பேத்கர் என்றே பெயரே அனைத்து அரசு ஆவணங்களிலும் இடம்பெற்று...