முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

தலைமுறைக்கும் அழிக்க முடியாத கலைஞரின் சாதனைகள்..

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் ஆட்சியில்தான் தமிழகத்தில் பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு, இன்றும் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக அந்த திட்டங்கள் எடுத்துக்காட்டாக...