முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

அவர்தான் கலைஞர் -2: செம்பரிதி

தமிழ்ச் சமூகத்தின் தவிர்க்க முடியாத அரசியல் பேராளுமை, புராணிக இருட்டைக் கீறிப் பிளந்து சிவப்புப் பகலவனாகக் கிளர்ந்தெழுந்த பகுத்தறிவுச் சிந்தனையாளர், கனித்தமிழில் கனல்...

அவர்தான் கலைஞர் – 1 : செம்பரிதி

கலைஞரின் அரசியல் பயணம் என்பது, பூக்களால் நிரப்பப்பட்ட ராஜபாட்டை வழியாக நிகழ்ந்ததல்ல. கற்களும், முட்களும் நிறைந்த கரடு, முரடான காட்டுப்பாதையாகவே அது இருந்தது. பெரும்பாலும்...