முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

நாம் எதையாவது கண்டுபிடித்திருக்கிறோமா: ஆயுதபூஜை குறித்து அண்ணா

தம்பி நீ சற்று எண்ணிப்பார்; கோபித்துகொள்ளாமல் – எலெக்ட்ரிக் ரெயில்வே, மோட்டார், கப்பல், நீர் மூழ்கி கப்பல், அதைக் கண்டுபிடிக்கும் கருவி, விஷப்புகை, அதைத் தடுக்கும் முக மூடி,...