முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

இன்று சர்வதேச பூமி தினம்..

பூமியை பாதுகாக்கும் வகையில் இன்று சர்வதேச பூமி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல், நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு, மரம் வளர்ப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பூமியை...