முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

இராமாயண சுற்றுலா : இலங்கை-இந்திய மக்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி..

வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க இராமாயணத்துடன் தொடர்புபட்ட புனித தலங்களை தரிசிப்பதற்கு வசதியாக இந்திய ரயில்வே புதிய தொடருந்துச் சேவை ஒன்றை ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளது....