முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

சீனாவுக்கு போட்டியாக இந்தியாவின் ஆளுமைக்கு வரும் இலங்கை விமான நிலையம்..

வர்த்தக ரீதியில் பின் தங்கி இருக்கும் இலங்கையின் மத்தள ராஜபக்ச சர்வதேச விமான நிலையத்தை இயக்க இந்தியா ராஜதந்திர வகையில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. உலகிலேயே பயணிகள் வரவு இல்லாமல்,...