முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

எங்கே அந்தச் சூரியன்…!: உயிரினும் மேலான உடன்பிறப்புகள் (மீள்பதிவு)

 ‘அம்பாள் எப்போதடா பேசினாள்… அறிவு கெட்டவனே…’ ‘ராமர் எந்தக் கோவிலில் பொறியியல் படித்தார்’ இந்தக் கேள்விகளை இந்தியாவில் உள்ள எந்தத் தலைவனாலாவது இன்று கேட்க முடியுமா? புராண,...