முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் ஒதுக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்; சீர்திருத்தம் அல்ல – சீரழிவு: அன்புமணி

 ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் பணிகளில் தென்மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களே அதிகம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் என்ற நிலையை மாற்றி, வட இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக,...

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் பணிகளுக்கு வர பெண்களைத் தடுப்பது எது?..

இந்தியாவில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பலருக்கு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட குடிமைப் பணித் தேர்வுகளில் வெற்றிபெற வேண்டும் எனும் கனவு நிச்சயம் இருக்கும்.. ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கோர்...