முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் ஒதுக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்; சீர்திருத்தம் அல்ல – சீரழிவு: அன்புமணி

 ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் பணிகளில் தென்மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களே அதிகம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் என்ற நிலையை மாற்றி, வட இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக,...