முக்கிய செய்திகள்

Tag:

ஒரு குப்பை கதை : திரை விமர்சனம்..

ஒரு குப்பை கதை வாரம் வாரம் வெள்ளிக் கிழமை வெளியாகும் படங்களின் எண்ணிக்கைக்கு குறைவில்லை. ஆனால் பெரிதளவில் சில படங்களுக்கு விளம்பரம் இல்லையென்றாலும் கதையால்...