முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

“கதவு” சந்தானத்தின் வண்ணக் கதவுகள் — கடந்த காலத்தின் வாசல்: மேனா.உலகநாதன்

கடந்து செல்லும் காலத்தின் சுவடுகளை காட்சிகளாக்கி, கண்முன் விரிய வைக்கும் ஜால வித்தை, ஓவியர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். கதவு சந்தானம் என ஓவிய உலகில் புகழப்படும் சந்தான கிருஷ்ணன்...