முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

தமிழகத்தில் உள்ள 14 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்வு: அத்தியாவசியப்பொருள்களின் விலை உயரும் அபாயம்….

தமிழகத்தில் உள்ள 14 சுங்கச்சாவடி களில் 5 முதல் 10 சதவீதம் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இரு பிவுகளாக சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு வருவதன் அடிப்படையில் இக்கட்டண உயர்வு...