முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

கருப்பு ரயில் (சிறுகதை) : கோணங்கி

  கோணங்கி __________________________________________________ முனியம்மா மகன் சிவகாசிக்குப் போய்விட்டான். முனியம்மாளின் கட்டாயத்தினால் குடும்பமே போக வேண்டியதாயிற்று. அவன் போகும்போது ரயில் தாத்தா பட்டத்தையும்...