முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

லிங்காயத் சமூகத்தை தனி மதமாக அங்கீகரித்தது கர்நாடக அரசு..

கர்நாடக மாநிலத்தில் விரைவில் தேர்தல் வரும் நிலையில், அங்குள்ள பெரும்பகுதி மக்கள் சார்ந்திருக்கும் லிங்காயத் சமூகத்தை தனிமதமாக அங்கீகரித்து கர்நாடக அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல்...