முக்கிய செய்திகள்

Tag:

“காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து : மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை

“காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து – லடாக் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் என்று பிரித்து யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றம்: ஜம்மு காஷ்மீரில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அரசு அமையும்வரை...