முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , ,

கலைஞரின் குறளோவியம் – 11 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு          குறள் நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்  யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது. கலைஞர் உரை: நெருப்புக்குள் படுத்துக் தூங்குவது கூட ஒரு...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 10 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு  குறள் இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்  கொன்றது போலும் நிரப்பு. கலைஞர் உரை: கொலை செய்வதுபோல நேற்றுக் கொடுமைப்படுத்திய வறுமை, தொடர்ந்து...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 9 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு  குறள் அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்  பிறன்போல நோக்கப் படும். கலைஞர் உரை: வறுமை வந்தது என்பதற்காக, அறநெறியிலிருந்து விலகி நிற்பவனை, அவன்...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 8 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு குறள் நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் சொற்பொருள் சோர்வு படும். கலைஞர் உரை: அரிய பல நூல்களின் கருத்துகளையும் ஆய்ந்துணர்ந்து...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 6

கலைஞரின் குறளோவியம் – 6 இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு குறள் இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த  சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும். கலைஞர் உரை இல்லாமை எனும் கொடுமை, நல்ல குடியில்...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 5 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு குறள் தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக  நல்குரவு என்னும் நசை. கலைஞர் உரை ஒருவனுக்கு வறுமையின் காரணமாகப் பேராசை ஏற்படுமேயானால், அது...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 4 (குரலோவியமாக…)

இயல்:குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு குறள் இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்  இம்மையும் இன்றி வரும். கலைஞர் உரை பாவி என இகழப்படுகின்ற வறுமைக் கொடுமை ஒருவருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டால்...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 2 (குரலோவியமாக…)

இயல் – குடியியல் அதிகாரம் – கயமை குறள் நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்  நெஞ்சத்து அவலம் இலர். கலைஞர் உரை      எப்போதும் நல்லவை பற்றியே சிந்தித்துக் கவலைப்பட்டுக்...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 1 (ஒலியோவியமாக)

இயல் – குடியியல் அதிகாரம் – கயமை குறள்: 1071 தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்  மேவன செய்தொழுக லான். கலைஞர் உரை     புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல் மனம் விரும்பியதையெல்லாம்...