முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , ,

கொசுக்கள் அதிகமானது ஏன் தெரியுமா? : திருப்பூர் சட்டையணியா சாமியப்பன்

  ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணீரில் குளித்தானேயானால் அந்த பத்து லிட்டர் தண்ணீரும் மரம், செடி,கொடிகளுக்கு பயன்படும். ஆனால் சோப்பும், ஷாம்பும் பயன்படுத்தி...