முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

கோல்ட்கோஸ்ட் காமன்வெல்த் : பளு துக்குதலில் இந்தியாவிற்கு 3-வது தங்கம்..

ஆஸ்திரேலியா வின் கோல்ட்கோஸ்ட் நகரில் நடைபெற்று வரும் காமன் வெல்த் போட்டியில் பளுதுாக்குதல் 77 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் சதீஷ் குமார் சிவலிங்கம் தங்கம்...