முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

‘ஜி சாட்-6 ஏ’ செயற்கைக்கோளுடன் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது ‘ஜி.எஸ்.எல்.வி எஃப் – 8 ’

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ‘இஸ்ரோ’ தகவல் தொலைத்தொடர்பு வசதிக்கான அதிநவீன வசதிகளுடன்கூடிய ‘ஜி சாட்-6 ஏ’ என்ற செயற்கைக்கோளை இன்று விண்ணில் செலுத்த உள்ளது....