முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

சல்லாப சாமியார்கள்…வலைகளில் வலம் வரும் பலான படங்கள்…!

பக்தியின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ஆன்மீகம் இப்போது அரசியலின் ஒரு பகுதியாகவும் மாறி விட்டது. ஆனால், அந்த ஆன்மீகத்தைப் போதிப்பதாக கூறும் சாமியார்களோ, பெண்களுடன் சல்லாபிப்பதைத் தான்...