முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

சாதிக்கொடுமையிலிருந்து எப்போது விடுதலை கிடைக்கும்? : பா. ரஞ்சித்

சாதிக்கொடுமையிலிருந்து எப்போது விடுதலை கிடைக்கும்?,‘ஆதிக்க சாதியை அண்டிப் பிழைக்காமல் வாழ்வது அவர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாகத் தெரிகிறது’ என இயக்குநர் பா.இரஞ்சித்...