முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

கர்ப்பிணி பெண்கள் சுகாதார நிலையத்தில் பதிவு கட்டாயம் : சுகாதாரத்துறை அதிரடி..

இனி குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் வேண்டுமென்றால் கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பதிவு செய்ய வேண்டுமென சுகாதாரத்துறை அதிரடியாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது....